Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Pęczniew
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Karolina Felczak - Skarbnik Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Karolina Felczak - Skarbnik Gminy, bieżące, menu 36 - BIP - Gmina Pęczniew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Karolina Felczak - Skarbnik Gminy

Karolina Felczak - Skarbnik Gminy

Karolina Felczak - Skarbnik Gminy tel. 43 678 89 85

Zakres obowiązków:

1. Skarbnik zapewnia kompleksowe rozwiązywanie spraw bieżących i problemów związanych ze sferą finansowo księgową w zakresie finansów publicznych Gminy.
2. Jest kierownikiem Referatu Finansowo-Podatkowego.
3. Posiada zakres praw i obowiązków głównych księgowych, wynikający z art.41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – o finansach publicznych.
4. Do jego zadań w szczególności należy:
1) Opracowanie projektu budżetu gminy zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
2) Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3) Nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzeniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.
4) Nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu gminy.
5) Nadzorowanie ewidencji podatku VAT.
6) Nadzorowanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
7) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
8) Dokonywanie okresowej analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w tym zakresie.
9) Badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych.
10) Nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej.
11) Zapewnienie pod względem formalno-finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji.
12) Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
13) Podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
14) Opracowanie projektów instrukcji finansowych prawem przewidzianych.
15) Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych.
16) Informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty.
17) Kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
18) Sporządzenie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu gminy lub innych sprawozdań i zestawień.
19) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym w zakresie działania stanowiska.

Metryka

sporządzono
2024-01-05 przez Augustyniak Tomasz
udostępniono
2024-01-05 10:06 przez Augustyniak Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-05 10:07 przez Augustyniak Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
233
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.