Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Pęczniew
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Ewelina Alberczak-Zastępca Skarbnika Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ewelina Alberczak-Zastępca Skarbnika Gminy, bieżące, menu 37 - BIP - Gmina Pęczniew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ewelina Alberczak-Zastępca Skarbnika Gminy

Ewelina Alberczak-Zastępca Skarbnika Gminy

Ewelina Alberczak-Zastępca Skarbnika Gminy tel. 43 678 89 85

Zakres obowiązków:

1) Wykonywanie zadań Skarbnika Gminy – Kierownika referatu Finansowo – Podatkowego podczas jego nieobecności;
2) opracowywanie projektu budżetu Gminy;
3) udzielanie objaśnień projektu uchwały budżetowej oraz wszelkich zmian do tej uchwały;
4) przekazywanie gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;
5) nadzorowanie i kontrola budżetu gminy;
6) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej;
7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
9) przygotowanie planu finansowego Urzędu Gminy i bieżąca kontrola jego wykonania;
10) kontrola prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek budżetowych i środków specjalnych;
11) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy oraz Urzędu;
12) sporządzanie zbiorczych bilansów, zestawień, zmian funduszy oraz rachunku zysku i strat podległych jednostek;
13) Sporządzanie bilansu budżetu Gminy;
14) Przekazywanie środków pieniężnych na wydatki jednostek, na podstawie złożonych zapotrzebowań zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych;
15) Kontrola i rozliczanie podległych jednostek w zakresie wykorzystania środków na wydatki i terminowego wypłacania dochodów z budżetu;
16) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu Gminy;
17) kontrola gospodarki finansowej Gminy i prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;
18) analizowanie zasadności i celowości wydatków budżetowych;
19) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, zakładowego obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania inwentaryzacji, zasad funkcjonowania kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi;
20) rozliczanie dotacji;
21) rozliczanie środków unijnych;
22) weryfikowanie podatku VAT w jednostkach budżetowych;
23) nadzór nad przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji w zakresie mienia gminy;
24) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankami finansującymi i fundacjami;
25) wykonywanie czynności Skarbnika w oparciu o upoważnienia Skarbnika wynikające z ustawy o finansach publicznych;
26) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta i Skarbnika.

Metryka

sporządzono
2024-01-05 przez Augustyniak Tomasz
udostępniono
2024-01-05 10:08 przez Augustyniak Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-05 10:08 przez Augustyniak Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
232
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.