Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Pęczniew
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Justyna Szewczyk – Inspektor ds. księgowości budżetowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Justyna Szewczyk – Inspektor ds. księgowości budżetowej, bieżące, menu 41 - BIP - Gmina Pęczniew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Justyna Szewczyk – Inspektor ds. księgowości budżetowej

Justyna Szewczyk – Inspektor ds. księgowości budżetowej

Justyna Szewczyk – Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 43 678 89 86

Zakres obowiązków:

1) Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej budżetu gminy, jednostki budżetowej, funduszy celowych:
a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
b) klasyfikowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
c) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych,
d) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat,
e) kontrola rachunków i wyciągów bankowych,
f) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych,
g) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie komputerowym w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka,
h) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej,
i) prowadzenie analitycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów,
j) prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych,
k) naliczanie odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych,
l) prowadzenie spraw związanych z terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych i spłatę zobowiązań.
2) Podatek od towarów i usług VAT:
a) naliczanie podatku,
b) wystawianie faktur,
c) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu,
d) sporządzanie deklaracji podatkowej VAT cząstkowej (Urzędu Gminy);
e) sporządzanie scentralizowanej deklaracji podatkowej VAT na podstawie deklaracji cząstkowych otrzymanych od jednostek i zakładów budżetowych,
f) współpraca w zakresie centralizacji rozliczania VAT z osobami wyznaczonymi do jego rozliczania w jednostkach i zakładach budżetowych,
g) rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
3) Opracowanie okresowych sprawozdań:
a) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
b) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, funduszy celowych i zakładów budżetowych,
c) sporządzanie bilansów jednostkowych, zbiorczych z wykonania budżetu gminy, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,
d) sporządzanie sprawozdań GUS – statystyka gminy,
e) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”,
f) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych „Rachunków zysków i strat”.
4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart magazynowych;
5) podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisjami inwentaryzacyjnymi w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie;
6) prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń – kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
7) sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych;
8) sporządzanie przelewów od list płac oraz przekazywania potrąceń dokonywanych od list płac;
9) prowadzenie ewidencji naliczonej i przekazanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, od pozostałych wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym;
10) sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego;
11) sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
12) Prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
13) sporządzanie ZUS RMUA – raport miesięczny dla osoby ubezpieczeniowej;
14) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych z wykorzystania funduszu płac;
15) współpraca ze stanowiskiem ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych w sprawach dotyczących przygotowania danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno – rentowych.

Metryka

sporządzono
2024-01-10 przez Augustyniak Tomasz
udostępniono
2024-01-10 08:43 przez Augustyniak Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-10 08:43 przez Augustyniak Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
228
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.