Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Pęczniew
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu, bieżące, menu 48 - BIP - Gmina Pęczniew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu

Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu

Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu tel. 43 678 89 95

Zakres obowiązków:

1) Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3) Opracowanie instrukcji, regulaminów, zakresów czynności dotyczących pracowników Urzędu Gminy.
4) Przestrzeganie terminowości wypłat nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.
5) Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników UG.
6) Planowanie i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, okolicznościowych i innych zwolnień od pracy.
7) Organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników, prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
8) Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników Urzędu.
9) Na podstawie art. 2091 §1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy:
a) udzielanie pierwszej pomocy,
b) wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
10) Prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych, stażu absolwenckiego, robót interwencyjnych i publicznych.
11) Współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie gospodarowania funduszem płac.
12) Przygotowywanie na wniosek zainteresowanych niezbędnych zaświadczeń i dokumentów z akt osobowych byłych pracowników Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pęcznienie oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rudnikach.
13) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków.
14) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.
15) Organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP.
16) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
17) Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
18) Załatwianie spraw związanych z czasem pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
19) Przygotowywanie i prowadzeniem dokumentacji związanej z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20) Określanie zgodności usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów z zasadami określonymi w uchwale Rady.
21) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metryka

sporządzono
2024-01-10 przez Augustyniak Tomasz
udostępniono
2024-01-10 08:51 przez Augustyniak Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-10 08:52 przez Augustyniak Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
219
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.