Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Pęczniew
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Magdalena Dudzińska - Inspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Magdalena Dudzińska - Inspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki, bieżące, menu 52 - BIP - Gmina Pęczniew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Magdalena Dudzińska - Inspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki

Magdalena Dudzińska - Inspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki

Magdalena Dudzińska - Inspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki  tel. 43 678 89 92

Zakres obowiązków:

1) Promowanie gminy na terenie własnym, jak i poza nim, a w szczególności:
a) aktywne promowanie walorów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz usług świadczonych przez poszczególne podmioty;
b) nawiązywanie szerokich kontaktów z inwestorami, w celu pozyskania ich poparcia i zainteresowania możliwościami inwestowania na terenie gminy, uaktualnianie ofert inwestycyjnych;
c) organizowanie wystaw, festynów i innych imprez, celem promowania i prezentacji gminy;
d) prowadzenie punktu informacji turystycznej.
2) Realizacja zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz bieżąca jej aktualizacja.
3) Organizowanie imprez o charakterze masowym, dla szerokiego spektrum odbiorców.
4) Opracowywanie propozycji w zakresie rocznego planu imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjno – sportowych.
5) Prowadzenie współpracy ze stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi w celu zapewnienia jak największego wyboru imprez.
6) Prowadzenie spraw związanych z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8) Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej.
9) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury.
10) Prowadzenie rejestru instytucji kultury funkcjonujących na terenie Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury.
11) Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
12) Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu, w tym planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem boisk sportowych.
13) Wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia w nagłych wypadkach zabytków i niezwłoczne powiadomienie o tym konserwatora zabytków.
14) Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury.
15) Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, przedmiotów zasługujących na wpis do rejestru zabytków.
16) Współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami.
17) Wykonywanie czynności związanych z wydawnictwem „Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew”.
18) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych.
19) Opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej.
20) Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa:
a) gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w tym również ochrony roślin i weterynarii oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
b) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa;
c) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych;
d) współpraca z Izbami Rolniczymi;
e) propagowanie informacji w zakresie upraw, hodowli, ochrony roślin oraz przetwórstwa rolno-spożywczego wśród rolników;
f) prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń na uprawę maku;
g) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z gospodarowaniem obwodów łowieckich, głównie w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny łownej;
h) przekazywanie informacji o chorobach zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie;
i) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne;
j) prowadzenie spraw związanych z opieką nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
k) przygotowanie zezwoleń na usuwanie drzew, ustalanie opłat z tego tytułu, naliczanie i egzekwowanie kar za usuwanie drzew bez zezwolenia;
l) realizacja zadań wynikających z organizowania i przeprowadzania spisów rolnych;
m) prowadzenie spraw z wystąpieniem na terenie gminy klęski żywiołowej powodującej zniszczenia w uprawach.

Metryka

sporządzono
2024-01-10 przez Augustyniak Tomasz
udostępniono
2024-01-10 08:56 przez Augustyniak Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-10 08:56 przez Augustyniak Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
227
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.